Iva Procházková

Iva Procházková (1953) je česká spisovateľka, autorka literatúry pre deti. Zaoberá sa tiež detskou drámou. Narodila sa v rodine Jana Procházky. Detstvo prežila v Prahe. V roku 1972 maturovala na gymnáziu, no z politických dôvodov nepokračovala v ďalšom štúdiu. Pracovala ako pomocn... Ukáž Viac
Iva Procházková (1953) je česká spisovateľka, autorka literatúry pre deti. Zaoberá sa tiež detskou drámou. Narodila sa v rodine Jana Procházky. Detstvo prežila v Prahe. V roku 1972 maturovala na gymnáziu, no z politických dôvodov nepokračovala v ďalšom štúdiu. Pracovala ako pomocníčka na letisku a upratovačka. Literárnej tvorbe pre deti sa venuje od konca 70. rokov, pričom sporadicky publikovala už od začiatku 70. rokov. V roku 1983 s rodinou emigrovala a usadila sa v Rakúsku a následne v Nemecku. Tam s manželom, režisérom a hervom Ivanom Pokorným, rozvíjala divadelné projekty, venovala sa ale i literárnej tvorbe pre dospelých a detských čitateľov. Po politickom prevrate v roku 1989 začala publikovať i Čechách, natrvalo sa do vlasti vrátila v roku 1994. Žije a tvorí v Prahe. Publikuje česky aj nemecky. Jej staršia sestra Lenka Procházková je tiež spisovateľka. Skryť