Gregor Uram Podtatranský

Rehor Uram Podtatranský, obč. menom Gregor Uram. R. 1859 – 67 študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnici, 1868 na lekárskej fakulte univerzity vo Viedni (nedokončil), 1872 zložil skúšky na učiteľskej prípravke v Kláštore pod Znievom. Od r. 1867 pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Miku... Ukáž Viac
Rehor Uram Podtatranský, obč. menom Gregor Uram. R. 1859 – 67 študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnici, 1868 na lekárskej fakulte univerzity vo Viedni (nedokončil), 1872 zložil skúšky na učiteľskej prípravke v Kláštore pod Znievom. Od r. 1867 pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Mikuláši, 1912 penzionovaný, od 1920 žil v Košiciach. Bohatú publikačnú činnosť rozvinul v Národných novinách, do ktorých prispieval poéziou, prózou, článkami, recenziami, prekladmi. Veršami i prózou prispieval do Včelky, Priateľa dietok, Novín malých a Zorničky. Autor poézie pre deti Zlaté perličky pre dobré detičky (1882), Pekné kvietky pre pilné dietky (1910), Milému dieťaťu, Pre domov (obe 1924), Na výslní (1925), prozaicko-výchovnej knižky Výlet do hory (1908), tvorby pre dospelých, ktorá vychádzala v časopisoch a kalendároch; napísal historický román V zajatí (1893), romantizujúci „obrázok“ Srbský junák (1893), Rozprávky (1899), Poviestky (1908) a i. Zostavovateľ 3-zv. Pohräbných veršov (1879, 1883, 1906, prvé 2 časti s K. Salvom). Vydal pamäti Rozpomienky a čty (1922), ďalej napísal drámu Striga (1907). Bol autorom učebníc, šlabikárov a čítaniek, prekladal hry z maďarčiny pre potreby ochotníkov. Dokumentárnu literárnohistorickú hodnotu majú príspevky v Slov. pohľadoch (1894 – 96), uverejňvané pod názvom Zemianski veršovníci slovenskí, a publikácia Kronika slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Sv. Mikuláši od roku 1837 –1908 (1909). Súborne jeho dielo vyšlo pod názvom Zobrané práce Rehora Urama-Podtatranského 1 – 3 (1922). Skryť

Zlaté perličky pre dobré...

Gregor Uram Podtatranský