František Hrubín

František Hrubín (1910 - 1971) bol český spisovateľ, dramatik, scenárista, prekladateľ, autor prírodnej a milostnej lyriky, neskôr básnik obáv. Narodil sa v Prahe, ale mladosť prežil v Lešanoch v Posázaví. Vyštudoval gymnázium v Prahe (1932), potom sa neúspešne pokúšal vyštudo... Ukáž Viac
František Hrubín (1910 - 1971) bol český spisovateľ, dramatik, scenárista, prekladateľ, autor prírodnej a milostnej lyriky, neskôr básnik obáv. Narodil sa v Prahe, ale mladosť prežil v Lešanoch v Posázaví. Vyštudoval gymnázium v Prahe (1932), potom sa neúspešne pokúšal vyštudovať filozofiu a pedagogiku na Karlovej univerzite. Od roku 1934 bol zamestnaný v Mestskej knižnici v Prahe a neskôr na ministerstve informácií. Od roku 1946 bol spisovateľom z povolania. Roku 1939 sa oženil, mal dve deti. Výrazne sa podieľal na založení detského časopisu Mateřídouška, v rokoch 1945–1950 ho redigoval. Na II. zjazde Zväzu československých spisovateľov (1956) spolu s J. Seifertom odvážne kritizoval spojenie literatúry a politiky, zastali sa na ňom nielen perzekvovaných, ale aj väznených spisovateľov. Jeho vystúpenie viedlo najprv k zákazu literárnej činnosti, veľmi skoro mu ale bolo povolené prekladať, a písať literatúru pre deti, jeho samostatná tvorba prechádzala rôznymi obdobiami zákazov a vydávaní. Skryť