Alexandre Dumas ml.

Alexandre Dumas mladší (1824 – 1895) bol francúzsky prozaik a dramatik; syn francúzskeho spisovateľa Alexandre Dumasa staršieho. Narodil sa ako nemanželské dieťa krajčírky Marie-Laure-Catherine Labay (1794 – 1868) a spisovateľa Alexandre Dumasa. V roku 1831 ho otec uznal za svojho a ... Ukáž Viac
Alexandre Dumas mladší (1824 – 1895) bol francúzsky prozaik a dramatik; syn francúzskeho spisovateľa Alexandre Dumasa staršieho. Narodil sa ako nemanželské dieťa krajčírky Marie-Laure-Catherine Labay (1794 – 1868) a spisovateľa Alexandre Dumasa. V roku 1831 ho otec uznal za svojho a mladému Alexandrovi sa tak dostalo najkvalitnejšieho vzdelania na inštitúte v Goubaux a na Collège Bourbon. V tom čase dovolili súdy Dumasovi staršiemu vziať dieťa od matky. Jej trápenie inšpirovalo syna pri vytváraní tragických ženských postáv. Na internátnych školách sa Dumasovi spolužiaci neustále vysmievali, čo sa odrazilo na jeho myslení, správaní a tvorbe. V roku 1844 sa presťahoval do Saint-Germain-en-Laye ku svojmu otcovi. V tomto období stretol Marie Duplessis, mladú kurtizánu, ktorá sa stala inšpiráciou pre román La dame aux camélias (Dáma s kaméliami). Tento príbeh sa stal podkladom pre Verdiho operu La Traviata z roku 1853. Alexandre Dumas mladší sa oženil 31. decembra 1864 s Nadeždou von Knorringovou (1826 – 1895), vdovou po princovi Alexandrovi Naryškinovi, za ktorého sa vydala v Moskve, a ktorý zomrel v roku 1864. Manželia mali spolu dve dcéry: Marie-Alexandrine-Henriette Dumasovú a Jeanine Dumasovú. V roku 1874 ho prijali do Francúzskej akadémie a rok pred svojou smrťou získal Rád Čestnej légie (Légion d'Honneur). Zomrel v Marly-le-Roi 27. novembra 1895 a bol pochovaný na cintoríne Montmartre, asi sto metrov od hrobu Marie Duplessis. Skryť