Viktor Timura

Viktor Timura sa narodil v roku 1938 v Gregorovciach. Vyštudoval filozofiu, estetiku, teériu a dejiny kultúry a umenia. Od roku 1996 je pracovnikom Narodneho literarneho centra. Popri monografiách publikoval štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch z oblasti filozofie, kulturológie, e... Ukáž Viac
Viktor Timura sa narodil v roku 1938 v Gregorovciach. Vyštudoval filozofiu, estetiku, teériu a dejiny kultúry a umenia. Od roku 1996 je pracovnikom Narodneho literarneho centra. Popri monografiách publikoval štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch z oblasti filozofie, kulturológie, estetiky a literárnej kritiky. Napisal množstvo významných štúdií a viaceré monograficke prace. Jeho najnovším dielom je publikácia Zamlčané dejiny (2014), ktorá vychádza z pomerne širokého záberu interdisciplinárnych poznatkov a ich vzájomných súvislostí. Analýza poznatkov historických vied (filozofie, antropológie, archeológie, jazykovedy, mytológie, kulturológie, historiografie, ale aj paleopsychológie, genetických výskumov DNA, spoločenských teórií, teórie vzniku a vývoja reči a jazyka a i.) ponúka iný pohľad na slovenskú, slovanskú i európska minulosť ako sme ju doteraz vnímali. Skryť

1
 
autor
 

Zamlčané dejiny

Viktor Timura